کمربند سیاهِ Async Await در Node.js

کمربند سیاهِ Async Await در Node.js
در این نوشته یاد میگیری که چجوری اپلیکیشن‌های Node.jsای که با callback...