من و خواهرم

من و خواهرم دوقلوییم

من فکر می کنم زندگی یعنی دویدن و رسیدن

فکر می کنم زندگی چیزی بیشتر از این حرف هاست

خواهرم ولی هیچ عجله ای نداره

خواهرم تو راهِ رفتن وایمیسه و از برگ ها و ابرهای قلمبه عکس میگیره

خواهرم هر لیوان چاییش رو با موسیقی متن یه فیلم می نوشه

...

من و خواهرم دوقلوییم

من میگم آسمون همیشه آبیه

ولی اگر از خواهرم بپرسین مطمین باشین که میگه آسمون طیف زیادی از رنگ هاست.