فعال در حوزه های فناوری، مدیریت و فرهنگ | علاقه‌مند به ایده پردازی، تفکر استراتژیک، توسعه فردی و سازمانی