معرفی کتاب صیغه

واما بعد. راستش قبل هر چیز باید بگویم این یک کتاب داستان است و نه هیچ چیز دیگه. صیغه اسمه یکی از داستان های کوتاه کتابه که شامل 10 داستان کوتاه میشه که کل مجموعه را میشه کمتر از 3 ساعت خوند و خوب لذتشو برد که یک کتاب تمام کردید.

البته این یک کار خیلی قدیمی از امیر حسین چهلتن است که احتمالا چاپ نمیشه، و یا باید پی دی اف پیدا کنید یا تو جمعه بازارها دنبالش بگردید. البته من نسخه اصل و چاپ اولش دارم که باید بخاطر بوی کاه و کتاب قدیمی، بغیر از خوندن، لذت بصری اش هم میبرم و بگم به به. داستان ها ایراد زیاد داره، البته باید بگم در عوض خلاصه وخوبه از نظر تعداد کلماته. و راستش باز هم ارزش خوندن داره نسبت به عزیزان جدید که هی قلم فرسایی میکنن. یعنی اگه کرشمه زبان نداره حداقل یه لحظه به فکر میری که همون هم کفایت میکنه برای یه داستان.

مجموعه داستان صیغه را بخونید.

کتاب ایرانی خوب بخونید.