به خدا خجالت می کشم وقتی...!

به خدا خجالت می کشم وقتی:

معتادی با بچه دختر دوساله اش سر کوچه،منتظر ساقی وایساده؛

در یک برنامه تلویزیونی،می خوان یک جایزه دوزاری بدن،طرف رو این همه تحقیر می کنند؛

یک پاداش پنجاه هزار تومانی می خوان به بازنشسته ها بدن،توی تمام بخش های خبری می گن؛

یک خبط کوچیک در یک گوشه دنیا،اتفاق می افته،ما در تمام بخش های خبری مون انعکاس می دیم،ولی وقتی اونها یک خبط بزرگ که توی مملکت ما اتفاق می افته رو انعکاس می دن،می گیم دارن سیاه نمایی می کنند؛

تعداد صندوق صدقات چند برابر صندوق انتقادات و پیشنهادات هست؛

یک مورچه یک تکه نون خشک که چند برابر هیکلش هست رو برداشته می خواد ببره،می خوام کمکش کنم،کلاً بی خیال اون تکه نون می شه؛

یک نفر مثل ترامپ،رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست.

الهه خجالت در یونان باستان!
الهه خجالت در یونان باستان!


[email protected]