توی کدوم صف ایستادیم؟!

توی نونوایی،اونایی که توی صف یکی می ایستند سریع کارشون راه می افته.ولی اونایی که حتی فقط یکی بیشتر می خوان،باید کلّی علّاف شن.

به گمونم اونورم همین جوری باشه.نگاه می کنن می بینن توی دنیا توی کدوم صف بودی؟!
اگر توی صف یکی ها بودی؛یعنی توکّلت فقط به خدا بوده و روی غیر خدا هیچ حسابی باز نکرده بودی،هواتو دارن،کارت رو سریع راه می اندازند.
ولی اگر ببینن در دنیا توی صف دو یا چندتایی بودی یعنی به جزء خدا روی همه حساب باز می کردی یا در کنار خدا،روی خیلی های دیگه هم حساب باز می کردی،کلّی علّافت می کنند!
خودمونیم ما الان توی کدوم صف ایستادیم؟!

mohsenijalal@yahoo.com