ضد زنگ(مقدمه)

همچنان كه اگر آب به آهن رسد زنگ مى زند، اين دلها نيز زنگار مى بندد.(پيامبر صلى الله عليه و آله) عرض شد:صيقل دادن آنها به چيست؟ فرمود: بسيار به ياد مرگ بودن و تلاوت قرآن.
دلت را با موعظه، زنده گردان...و آن را با حكمت، روشنايى بخش.(امام على عليه السلام)
دل مانند یک ورقِ نازک آهن می باشد که با اندک رطوبت گناه و ناپاکی بدجور زنگ می زند.آن هم در دنیای امروز که خودداری از گناه به مراتب از گناه کردن سخت تر و جان فرساتر است و گناهکار از بی گناه خریدار بیشتری دارد.ولی این سخنان ناب می توانند زنگار هر دل آماده ای را از بین ببرند و آن را صیقل دهند.

از شما که پنهان نیست یک پوشه ای دارم که یک عالمه حدیث های زیبا و سخنان ناب حکیمان و مردمان پاک روزگار را در آن جمع کرده ام و اسمش را گذاشته ام:"ضد زنگ"امروز به خودم گفتم هر از چند گاهی چند تا از آنها را منتشر کن و بگذار بقیه هم استفاد کنند.چرا که اطمینان دارم این سخنان ناب می توانند زنگار هر دل آماده ای را از بین ببرند و آن را صیقل دهند.پر بیراه نیست اگر این سخنان را "باشگاه پرورش روح"بنامیم.

به عنوان مقدمه فقط یکی از حکمت های نهج البلاغه را می آورم تا خودمان را بسنجیم که چقدر با خدای متعال دوست هستیم؟

امام علی (علیه اسلام):در حکمت ۴۳۲ نهج البلاغه هشت مورد از مشخصات دوستان خدا را بیان می کند:
یک:دوستان خدا همان کسانی هستند که باطن دنیا را می‌نگرند در حالی که دیگر مردم به ظاهرش چشم دارند.
دو:به آینده و فرجام دنیا مشغولند در حالی که سایر مردم به نقد و امروز آن سرگرمند.
سه:آنچه از دنیا که می‌ترسند آنان را نابود کند،نابود می‌کنند.
چهار:آنچه از دنیا که می‌دانند به زودی آنان را ترک خواهد گفت،ترک می‌کنند.
پنج:آنچه را که دیگران از دنیا زیاد و با ارزش می‌شمارند اندک و حقیرش می‌بینند و رسیدن خود به آن‌ها را از دست دادن [سعادت و رستگاری خویش]می‌شمارند.
شش:دشمن چیزی هستند که مردم [دنیا طلب] با آن در صلح و سازشند؛ و دوستدار چیزی هستند که مردم با آن دشمنی می‌ورزند!
هفت:کتاب [خدا] به وجود آنان شناخته و دانسته می‌شود و آنان به آن دانا و عارفند، کتاب به آنان استوار است و آنان به کتاب استوارند.
هشت:بالاتر از چیزی که بدان امید بسته اند امیدی نمی‌شناسند و ترسناکتر از چیزی که از آن می‌ترسند، چیزی را مایه ترس نمی‌دانند.
متن حدیث:
إنّ أولیاءَ اللّه ِ. هُمُ الذینَ نَظَروا إلی باطِنِ الدُّنیا إذا نَظَرَ النّاسُ إلی ظاهِرِها، و اشتَغَلوا بآجِلِها إذا اشتَغَلَ النّاسُ بعاجِلِها، فأماتُوا مِنها ما خَشَوا أن یُمیتَهُم، و تَرَکوا مِنها ما عَلِموا أنّهُ سَیَترُکُهُم، وَ رأوا استِکثارَ غَیرِهِم مِنها استِقلالاً، وَ دَرکَهُم لَها فَوتا، أعداءُ ما سالَمَ النّاسُ، و سِلمُ ما عادَی النّاسُ! بِهِم عُلِمَ الکِتابُ و بِهِ عَلِموا، و بِهِم قامَ الکِتابُ و بهِ قاموا، لا یَرَونَ مَرجُوّا فَوقَ ما یَرجُونَ، و لا مَخُوفا فَوقَ ما یَخافونَ.
مطالبی که از ابتدای هفته تا پیش از این مطلب منتشر کردم(به ترتیب استقبال و انتشار):

https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-xcvp1nzsl4rk
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-tnqhl2ojtc2t
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-hdfnwnp9gvhn
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%81%D8%B1%D9%82-biooolhhx6fj
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-awb5s7n4gtmu
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%DB%8C-skuqeqgffdvxدر صورت تمایل به نوشته های خوبی که از سوی دوستان عزیزم با تگ#حال خوبتو با من تقسیم کن#منتشر شده اند هم سری بزنید.