مطالب مرتبط با

حال خوبتو با من تقسیم کن

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۳۴

یک عاشقانه آرام(فیلم اسیو تروت،کتابهای رولد دال،معلّم قشمی و حال خوب)

یک عاشقانه آرام(فیلم اسیو تروت،کتابهای رولد دال،معلّم قشمی و حال خوب)
فیلم 90 دقیقه‌ای با اقتباس از کتاب رولد دالد با بازی

باهاش صحبت کن جواب میده

توی مطلب قبلیم یه نگاه بنداز،بهم خبربدهتا اینجا گفتم که فهم...