ویرگول
ورودثبت نام

حال خوبتو با من تقسیم کن

شروع نوشتن
پست‌ها: ۳۳۰۰.نویسندگان: ۳۴۹
جدیدترین‌ها
یادداشت‌های‌یک‌دیوانهدرپراکنده‌جات!·
۴ ساعت پیش

اندکی سیاه بازی

وقتی شیدا سیاستمدار می‌شود:
اندکی سیاه بازی
مهاجرتخواندن ۳ دقیقه
۵
۴