مطالب مرتبط با

حال خوبتو با من تقسیم کن

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۱۴

"چالش حال خوبتو با من تقسیم کن"و برندگان تابستان داغ97

"چالش حال خوبتو با من تقسیم کن"و برندگان تابستان داغ97
خیام چه زیبا گفته که:"از آمدن بهار و از رفتن دی،اوراق وجود ما همی گردد...

یه خاطره، یه حال خوب

یه خاطره، یه حال خوب
بعد از چند سال زندگی در خوابگاه متاهلی، برای اولین بار توی زندگی مشترک...

تفالی به کتاب"پندار"اثر ریچارد باخ!

تفالی به کتاب"پندار"اثر ریچارد باخ!
مثل خیلی ها ریچارد باخ را با"