نگذاریم کسی سرِ حال خوب را کلاه بگذارد!

بیایید مراقب حال خوب باشیم تا ناگهان سایه‌‎اش از سرمان کم نشود.

بیایید حال خوب را سفر ببریم تا روحیه‎‌اش باز شود.

نگذاریم حال خوب را سیل ببرد و زلزله ویرانش کند.

بیایید برای حال خوب یک چای زغالی دم کنیم.

نگذاریم حال خوب دچار پوکی استخوان شود.

نگذاریم حال خوب، چشم‌هایش کم‎‌سو شود.

بیایید حال خوب را محکم در آغوش بگیریم.

نگذاریم کسی حال خوب را آزار و اذیت کند.

نگذاریم کسی سرِ حال خوب را کلاه بگذارد.

نگذاریم حال خوب دچار فشار خون شود.

بیایید برای حال خوب کفش طبّی بخریم.

بیایید حال خوب را روزی سه بار ببوسیم.

بیایید برای حال خوب کتاب بخوانیم.

نگذاریم حال خوب آرتروز زانو بگیرید.

نگذاریم حال خوب افسردگی بگیرد.

نگذاریم حال خوب، سر درد بگیرد.

نگذاریم حال خوب گوشه‌‎گیر شود.

نگذاریم حال خوب را بمباران کنند.

نگذاریم حال خوب زمین‎‌گیر شود.

نگذاریم به حال خوب تجاوز کنند.

نگذاریم حال خوب از سرما بلرزد.

نگذاریم حال خوب زمین بخورد.

نگذاریم حال خوب را آفت بزند.

نگذاریم حال خوب تَرَک بخورد.

نگذاریم حال خوب فقیر شود.

نگذاریم حال خوب زنگ بزند.

نگذاریم حال خوب قهر کند.

بیایید نازِ حال خوب را بخریم.

بیایید ناز حال خوب را بکشیم.

بیایید با حال خوب خلوت کنیم.

نگذاریم حال خوب دیابت بگیرد.

نگذاریم حال خوب، دلش بشکند.

بیایید با حال خوب مهمانی برویم.

بیایید با حال خوب پیاده‎‌روی کنیم.

نگذاریم حال خوب فراموشی بگیرد.

بیایید پاره کنیم بندهای رنگ و نژاد را

بگذاریم حالِ حالِ خوب همیشه خوب بماند.

بیایید برآورده کنیم آرزوهای پاک و کوچک هم را

و کاری کنیم که انسان در گذر از تنگناهای زمانه، همچنان انسان بماند.

پیشنهاد می‎‌کنم اگر تا الان فیلم «همچنان انسان» را ندیدید، ببینید و از وجهه‎‌ی پاک و انسان‌ساز سینما لذّت ببرید.
حُسن ختام:
https://www.aparat.com/v/a8OIG