همون موقعی که فکر می کنی حواست به همه چیز هست،حواست به همه چیز نیست!

آدمی جوری خلق نشده است که قادر باشد در یک لحظه،حواسش به همه چیز باشد.مثلاً وقتی خیال می کند تمام حواسش به کارش است،بخشی از حواسش به دخل و خرجش،خانواده اش،پدر و مادرش،دوستانش و خیلی چیزهای دیگر،مشغول است.

جالب تر آن که:کسی که امروز گمان می کند،تمام حواسش جمع یک موضوع است،بعدها متوجه شود که در آن روز،کمترین بخش و یا تنها بخشی از حواسش جمع آن موضوع بوده است.پس این ادعا که حواسمان به همه چیز است،یک ادعای واهی است.از آنجا که به قول معروف:«همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند.»شاید بتوان گفت که:«همگان،حواسشان به همه چیز است و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند!»

اگر از علاقه مندان به سریال مشهور«بازی تاج و تخت»بوده اید،حتما از سوتی های آن مطلع شده اید.چون من که حتی یک قسمت از این سریال را ندیدم،از آنها با خبر شده ام:

  • لیوان قهوه بر روی میز:
  • بطری آب معدنی در پشت پا:

وقتی از دست اندرکاران سریال درباره وجود یک لیوان قهوه در یکی از صحنه‌های سریال،پرسیدند،آنها این اشتباه را به «فرش ایرانی»تشبیه کردند و گفتند:«هنگام بافت فرش‌های ایرانی به صورت تعمدی اشتباه کوچکی مرتکب می‌شوند.چرا که می‌خواهند نشان بدهند فقط خداوند قادر به آفرینشی کامل و بی‌نقص است.»

اگر فرش ایرانی،از این اشتباهات تعمدی رنج می برد که این همه توی دنیا خریدار نداشت.پس این توجیه مضحک را هیچ کس نمی تواند قبول کند.البته بعد از این حرف خود آنها هم اقرار کردند که شوخی می کنند و این اشتباه بزرگ و غیرقابل توجیه فقط به این دلیل پیش آمده که:«تمام حواسشان جمع بازیگران بوده است و هیچ کدام از عوامل و دست اندرکاران سریال که یکی دو تا هم نبودند،حواسشون به آن لیوان قهوه نبوده است!»

شاید در لحظه ی ضبط آن تصویر،تمام دست اندرکاران فیلم گمان می کردند که حواسشان به همه چیز است، در حالی که حواس هیچ کدامشان،به همه چیز نبوده است!

پس بیایید گول نخوریم:الان حواسمون کجاست؟به جایی است که باید باشد؟به کجا نیست که باید باشد؟!...

مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-uhl5flm3xg13

حُسن ختام:

در جایی خواندم که ارسطو گفته است:«اگر می‌خواهید نوشته‌های شما خوانده شود و مورد استفاده قرار بگیرد به شیوه‌ی خردمندان بیاندیشید و با زبان مردم آن را بیان کنید.»