پیشنهاد چند مانور دیگر در کنار مانور کاملاً موثرِ زلزله!

از آنجا که پس از زلزله های اخیر،تاثیر برگزاری مانورهای زلزله در اقصی نقاط کشورمان بر همگام معلوم شد.به نظرم رسید که چند پیشنهاد مانوری بدهم.شما هم اگر بعد از خواندن این مطلب،پیشنهاد یا پیشنهادهای مانوری دیگری به ذهنتان رسید امر بفرمایید تا مسئولانی که صدای شما را می خوانند(!)،در اسرع وقت اقدام کنند.

مانور یقه گیری!:در این مانور به مردم آموزش یقه گیری داده می شود به طوری که پس از برگزاری موفقیت آمیز مانور،مردم می توانند یقه هر کسی که وعده پوشالی به آنها می هد یا به وظیفه و مسئولیتش عمل نمی کند و به آنها بی احترامی می کند را بگیرند!

مانور کتک زدن!:در این مانور به معلّمین عزیز و محترمی که به"درس ادیب اگر بود زمزمهٔ محبتی/جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را"،هیچ اعتقادی ندارند آموزش کتک زدن داده می شود به صورتی که معلّمین مذکور بعد از این مانور قادر خواهند بود دانش آموز را جوری بزنند که قادر باشد بعد از کتک خوردن نیز به تحصیل و مخصوصاً به زندگی معمولی اش ادامه دهد!

مانور کی بود کی بود من نبودم(من نبودم دستم بود،تقصیر آستینم بود)!:در این مانور به همه مسئولین و مدیران خالص و صادقی که با تمام توان کار می کنند و زحمت می کشند و کار نکردن و زیر کار در رفتن را اصلاً بلد نیستند،آموزش داده می شود که اصلاً کار نکنند و کلیه مشکلات جاری را گردن مسئولین غیر جاری بیندازند!

مانور خویشتنداری!:در این مانور به ماموران برقرای نظم و امنیت آموزش داده می شود که در هیچ حالتی خویشتنداری خود را از دست ندهند.پس از برگزاری خوب این مانور اگر کسی اسلحه ماموری را به زور بگیرد و با آن به پایش شلیک کند،مامور مذکور خویشتنداری کرده و هرگز زبان به گلایه و شکایت نمی گشاید و دست به هیچ اقدام نسنجیده ای که موجب تکدّر خاطرِ عاطرِ ضارب مظلوم(!)شود نیز نمی زند.

پُست قبلی:

https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%DB%8C-pb0jnmtadeew