فیلم‌های موفق اقتباس شده از کتاب‌ها کدامند؟

فیلم‌‌های زیادی از روی کتاب‌های معروف دنیا ساخته شده‌اند. به نظر شما کدام یکی از این فیلم‌‌ها موفق‌تر بوده‌اند و توانسته‌اند فضای کتاب را بهتر به تصویر بکشند؟
برای ما بنویسید تا به این بهانه درباره تاثیر ادبیات بر سینما هم صحبت کنیم.