زمان

مفهوم زمان خیلی چیزه عجیبیه میتونه هزاران اتفاق رو عوض کنه و میتونه مثل یه چوب جادویی درست مثل همونی که سیندرلا داشت عمل کنه ...

گذر زمان میتونه خیلی چیزا رو عوض کنه ...اتفاق هایی که از اتفاق افتادنش مطمئنی رو زمان میتونه عوض کنه و اون اتفاق اصلا هیچ وقت انجام نشه ...

یا همون طور که تو ذهنت خیال می کنی قرار نیست هیچ وقت از دست بدی یا هرچیزه دیگه بشه

بازهم زمان بهت ثابت می کنه اصلا اینطوری نیست و میتونه سوپرایزت کنه ...


وقتی به گذر زمان فکر می کنی میبینی چقدر عجیب که تو یه بازه کوتاه حتی به کل تغییر کرده ...

تا دیروز میخواستی اما گذشته ...

زمان گذشته و دیگه مثل دیروز نمیخوای و تو از همین جا میفهمی چقدر عجیبه زمان ...

چقدر زندگی عجیبه ...


اما میتونی به زمان اعتماد کنی چون اون همیشه تو کوله اش چیزای خوبی برای تو داره.