تجربه ای تلخ اما آموزنده از دنیای برنامه نویسی!!!

تجربه ای تلخ اما آموزنده از دنیای برنامه نویسی!!!
دو سال پیش ..زمانی که برای اولین بار وارد دنیای بزرگ برنامه نویسی شدم...