ترک سیگار ، کاری غیرمنطقی است

ترک سیگار
ترک سیگار

ترک سیگار باید در ضمیرناخودآگاه ، در شرایطی که منطق، حاکم نیست، صورت پذیرد.

منطق، در بسیاری موارد، جلوی ترک سیگار را می گیرد.

منطق برای ترک سیگار اثر هم داشته باشد نمی تواند احساس نیاز به سیگار را به همین راحتی برطرف نماید.

اگر ترک سیگار یک پروسه منطقی بود تاکنون خیلی ها به راحتی می توانستند بر اثر مشاهده تصویر ریه های آسیب دیده و افرادی که به خاطر کشیدن سیگار ،دچار بیماری و مرگ شده اند برای ترک سیگار به موفقیت برسند .

همه ما که سیگار می کشیم یا می کشیدیم از مضرات سیگار آگاه هستیم. پس چرا آگاهی از مضرات سیگار حتی نتوانست جلوی سیگار کشیدن پزشکان را نیز بگیرد؟

در جهت ترک سیگار ، علاوه بر نیاز جسمانی به نیکوتین ، باید سهم عمده ای برای ذهن در نظر گرفته شود.


مگر نفوذ پیامهای تبلیغاتی به عمق ناخودآگاه را فراموش کرده اید؟

وقتی یک هنرپیشه معروف و محبوب شما در حال کشیدن سیگار است.

وقتی حس و اشتیاق وصف ناشدنی خود را به سیگار کشیدن ، در فیلمهای سینمایی و فیلمهای تبلیغاتی و پوسترهای تبلیغاتی به نمایش می گذارد.

در تمام این حالات پیام تبلیغی ، منطق شما را، دور زده و به عمق ناخودآگاه شما جایی که منطق حکمفرما نیست نفوذ می کند.

  • پس یک جنبه ترک سیگار ، نفوذ به ناخودآگاه و دنیای درون است.
  • پس، ترک سیگار یک کار (پروسه) غیر منطقی است!
لیست برخی خبرهای مرتبط با ترک سیگار در جهان ؛