ویرگول
ورودثبت نام
رضا فرمانی
رضا فرمانی
خواندن ۱ دقیقه·۲ سال پیش

نکته!

یادتبمونه! تمرین مادر تمام مهارت هاست!
یادتبمونه! تمرین مادر تمام مهارت هاست!

قبلتر میگفتم برای نوشتن باید دلو دماغ داشته باشی.
اما الان میگم برای نوشتن باید سواد و تمرین داشته باشی!
اما الان میگم برای نوشتن باید فقط بنویسی ...

پ . ن : متن نوشته باید حداقل 300 کلمه جبر باشد.

نوشتننکتهتمرین
خموشید خموشید خموشی دم مرگست . . .
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید