طراح وب سایت ، بهینه سازی سایت ، دیجیتال ماکرکتینگ ، طراح گرافیک . نمونه ها کارها : http://bit.ly/2EYVSgC و http://bit.ly/2rED4L8 و http://bit.ly/2BQ4QZF