پشت صحنه اکوسیستم کوکباز چه خبر است؟

با توجه به پیشتازی نرخ تورم نسبت به افزایش سالانه حقوق، در کنار عروس و داماد دار شدن و افزایش رفت و آمد بچه ها، بازنشستگان معمولاً در هزینه های زندگی مشکل دارند. از دیگر سو علاقمند هستند تا به نحوی نقش اجتماعی شان تداوم داشته باشد. یکی از هزینه های بزرگ در سبد خانواده بازنشستگان بیکاری فرزندان است. کسب آمادگی و ورود به بازار آزاد یکی از بهترین راه حل ها است. از این رو اکوسیستم کوکباز در پلتفرم شبکه کارآفرینی و بازار اجتماعی آنلاین (Kookbaz.ir) براساس Life style Business با پنج ویژگی و مزیت، امکان مشارکت بازنشستگان و یا فرزندان ایشان و بعبارتی بازایستاده شدن آنها را به هدف ارتقاء منزلت و معیشت، تدارک می بیند:

1. دو سو توانی شبکه ای (Network Ambidexterity) در استخراج و رشد قابلیت‏ های موجود و همزمان کشف فرصت‏های جدید از شبکه بازنشستگان و بازایستادگان.

2. کارآفرینی راهبردی (Strategic Entrepreneurship)

3. ظرفیت جذب (Absorptive Capacity)

4. اثرشبکه ای (Nfx)

5. اطلاع آفرینی (Infopreneur)

از این رو خانواده بازنشستگان چه به عنوان جامعه عرضه کننده فرصت های شغلی، خدمات یا محصولات (قابلیت های موجود) و چه به عنوان مشارکت کننده تحت عنوان بهره برداران و استفاده کنندگان از این خدمات و محصولات (فرصت های بازار موجود)، نقش اصلی و محوری را در این اکوسیستم بازی می کنند. به همین علت اکوسیستم همزمان برای هر دو سوتوانی عرضه و تقاضا از بازایستادگان به بازنشستگان طراحی شده است.

مطالب دیگر درباره ی کوکباز:

کوکباز چیست؟ (کلیک کنید!)

جشنواره ی کوکباز (کلیک کنید!)<br/>