کوکباز (kookbaz.ir) چیست؟

کوکباز یک اکوسیستم کارآفرینی است. یک ضلع از این اکوسیستم پلتفرم «شبکه کارآفرینی و بازار اجتماعی آنلاین» کسب و کارهای بازنشستگان و خانواده ایشان یعنی http://kookbaz.ir است.سه ضلع دیگر، جشنواره ملی کوکباز و مدرسه کسب و کار کوکباز و کاریابی کوکیار است. بازنشستگانی که در این شبکه و بازار اقدام به کارآفرینی و فروش محصولات خود می کنند، بازایستادگان خوانده می شوند. به کسب و کارهای این شبکه نیز کوکی گفته می شود. در این شبکه، بازایستادگان و یا فرزندان ایشان با ایجاد شغل و یا عرضه خدمات و محصولات، تقاضا و نیازمندی های سایر بازنشستگان و خانواده شان را برطرف می کنند. از این رو جامعه هدف کوکباز شامل 900 هزار بازنشسته و با احتساب اعضای خانواده شان نزدیک به چهار میلیون نفر می باشد.
کوکباز تا کنون 10 هزار کسب و کار بازنشستگی را رصد کرده است که با برگزاری نخستین جشنواره به عنوان هک رشد عضو گیری و اطلاع رسانی شبکه، موفق به عضویت 2600 نفر بر روی پلتفرم شده است. ارائه دهندگان سرویس ها (Service Providers) نیز به این پلتفرم متصل شده اند و از این رو کوکباز نخستین پلتفرمِ پلتفرم ها در همزمانی کارآفرینی و بازار اجتماعی آنلاین در ایران است. با این همه اما خرید و فروش بر روی این شبکه برای عموم مردم و استفاده از مزایای آن، آزاد است. تنها برخی فیچرهای مانند کیف پول و امکان خرید اعتباری ویژه اعضای خانواده بازنشستگان ارائه شده است.

دو مطلب دیگر درباره ی کوکباز را در زیر کلیک کنید:

پشت صحنه اکوسیستم کوکباز چه خبر است؟ (کلیک کنید!)

جشنواره ی کوکباز (کلیک کنید!)