مقدمه ای بر یک شروع

بعضی وقت ها آدم دوست داره یسری از دل نوشته هایش رو منتشر کنه. متاسفانه...