مهندس برق، عاشق رستوران گردی و آشپزی،🍦 خور حرفه‌ای، کتابخونِ خسته، گجت دوست بی مایه!