خصوصی یعنی چی؟

اپیزود اول: مادر و پسربچه ای نه ساله وارد اتاق می شوند. مادر هنوز بر روی صندلی کامل نَشسته است که شروع میکند تند تند به بیان اینکه پسرم جدیدا همش میگه بشقاب کثیفه مدام دستاشو بو میکنه یه جا بند نمیشه تو خونه همش راه میره ....... و هرچند ثانیه یک بار به پسربچه نگاه کرده و می گوید بگو مامان دیگه خودت بگو...

اپیزود دوم: روانشناس بعد از اینکه اجازه داد مادر کمی صحبت کند آرام از پسربچه اسم و سنش را می پرسد. بازهم مادر مداخله میکند در حالی که پسربچه نگاهی به بالا ندارد آرام جواب میدهد.

اپیزود سوم: روانشناس رو به مادر می پرسد اخیرا اتفاق جدیدی افتاده مادر با تاکید تمام میگوید نه و فقط دو ماه است بچه ام اینطوری شده... روانشناس از کودک میخواهد چند دقیقه ای بیرون اتاق کنار پدر خود باشد.

اپیزود چهارم: روانشناس شروع میکند درخصوص اختلال وسواس کودکان علت هایی که ایجاد کننده آن هستند و علایمش به مادر توضیح میدهد. مادر کم کم آرام شده و به حرف ها با دقت گوش میکند.

اپیزود پنجم: مادر با صدای آهسته می گوید دو ماه قبل پسرم به منزل همسایه رفت تا با پسرش بازی کند وقتی به منزل برگشت با آشفتگی و ترس گفت مامان من نمیخواستم ولی دوستم به جای بازی تو تلوزیون فیلم بد بهم نشون داد من میدونم چون این فیلم و دیدم خدا من و نمیبخشه و مریض میشم و از اون موقع حالت های وسواسش شروع شد.

اپیزود ششم: روانشناس از برخورد مادر با موضوع می پرسد مادر اظهار میدارد به هیچ عنوان کودک را دعوا نکرده ولی نگران فرزند خود هست و با خود فکر میکرده چند روز بعد از ذهن کودک پاک خواهد شد.

اپیزود هفتم: روانشناس بعد صحبت با مادر از کودک میخواهد که به اتاق بیاید و تنها با او صحبت کند. کودک معصومانه به روانشناس می گوید من هرشب توبه میکنم ولی صبح ها تصویر فیلم تو ذهنم میاد و من نمیدونم باید چه کار کنم. وقتی فکر میاد سراغم دلم گرم میشه. روانشناس می پرسد گرم شدن دل چه جوریه؟ کودک می گوید بدنم می لرزه دلمم انگار داغه یه جوری میشه(منظور کودک نگرانی و تشویش است)

اپیزود هشتم: روانشناس بعد از برقراری ارتباط با کودک و ایجاد حس راحتی از او می پرسد تو اندام های خصوصی بدنت را میشناسی و کودک با تکان دادن سر می گوید بله دست پا سر و ..... ولی خانم خصوصی یعنی چی؟؟

بله خصوصی یعنی چی؟مطلب بالا جلسه ی درمانی امروز من با کودکی بود که متاسفانه به دلیل سهل انگاری والدین و عدم آموزش صحیح به کودک باعث آسیب شدید روحی به فرزندشان شده بودند.

والدین عزیز خوانندگان گرامی عاجزانه از شما میخواهم که همانطور که به فکر درس فرزند، امنیت مالی و مسایل دیگر او هستید به تربیت جنسی او نیز فکر کنید. به کودک خود یاد بدهید در صورت مواجه شدن با خواسته نادرست دیگران چه واکنشی باید نشان بدهد. از تنها گذاشتن فرزندان خود بدون نظارت جداً پرهیز کنید. آسیب دوران کودکی جبران ناپذیر است و ما مسئول این اتفاقات هستیم. مسئولیت پذیر باشید همین!