اولین پست: حال و روز کرونایی

اولین پست: حال و روز کرونایی
بعد از یک سال اکانت ساختن در ویرگول،‌ حالا زمانی دارم اولین پست‌ام رو...