تعدادی از نکات و اصول صحیح برنامه نویسی اندروید

تعدادی از نکات و اصول صحیح برنامه نویسی اندروید
تو این مدتی که برنامه نویسی اندروید انجام میدم یه سری مسائل رو تجربه ک...