طراح و برنامه نویس وب ،عاشق یادگرفتن راهکارای جدید و چالش برانگیز و پاندا