نوشتن باعث نظم ذهنی میشود

امروز تصمیم گرفتم دور از فضای پر هیاهو و شتاب زده اینستاگرام و توئیتر و ... اینجا در مورد مغز و ذهن بنویسم. آن هم به چن دلیل:
1- آشنایی دیگران با علوم مغز و ذهن

2- نظم ذهنی خودم برای مطالعات آینده

سخت است نوشتن از چیزی که فرمان میدهد الان کدام کلمه تایپ شود یا شما الان چه کلمه ای را بخوانید.

تمام تلاشم این است که اینجا بارش فکری داشته باشم و منظم بنویسم، به امید اینکه روزی خواننده های خود را پیدا کند.