محتوای ارزشمند، راز بقای سیستم‌ها

محتوای ارزشمند، راز بقای سیستم‌ها
سعی کردم توضیح بدم چرا وبلاگ‌ها رفتن و چرا حالا دارن بر میگردن و چقدر...