توسعه دهنده وب، دوستدار گنو/لینوکس، علاقه مند به یادگرفتن و امتحان کردن همه چیز به خصوص تکنولوژی های مرتبط با دنیای کامپیوتر، معتاد به موسیقی و در پایان کارشناس نرم افزار