ویرگول
ورودثبت نام
امیرحسین‌ شکری·
۲ سال پیش

رفع خطای Mysql shutdown unexpectedly

تا میای mysql و آپاچی رو ران کنی یهو بوم!Mysql shutdown unexpectedlyیکی از رو مخ ترین ارورهای زمپ که حسابی دردسر درست میکنه. خصوصا وقتی برا…
رفع خطای Mysql shutdown unexpectedly
مهندسی نرم افزارخواندن ۲ دقیقه
۰
۰