پرواز تا خدا

پرواز پرستوهای مهاجر ، بی برگشت
پرواز پرستوهای مهاجر ، بی برگشت


چه دل گیر میشود گاهی
هوای زندگی اینجا
چه بیهوده است تلاش ما،
برا انکار سختی ها
تظاهر میکنیم اغلب
که با شادی در آویزیم
ولی غافل ز غم بودن ،
خیال خام و بی پرواست
در این آشفته بازاری ،
ببین تو لشکر غم را ،
که می تازد به قلب ما
چه میخواهد ، طلبکار است!!
چرا اینگونه شرمانه
بهم ریزد ،دل ما را
دلم میگیرد از دنیا
دلم دلگیر دیروز ست
نمی دانم که فردا ها
چه خوابی دیده بهر ما....
سیمین.ح


خلوت گزین کوی خیال تو گشته است(دست خط یک دوست وبلاگی )
خلوت گزین کوی خیال تو گشته است(دست خط یک دوست وبلاگی )


امروز کل باغ ،
سراغ تو میگرفت

این قلب بی حساب،
سراغ تو میگرفت

این کوچه های خلوت و
این خانه های تار

چشم انتظار دیدن روی تو بوده اند

این تک درخت روبروی من نشسته، هم

یاد تو کرده بود و برای تو شاخه زد

امروز این دلم ،
بیتاب روی توست

خلوت گزین کوی خیال تو گشته است

این روزها همیشه دلم ،تنگ یاد تو ست

چشم انتظار تو شده ، تقدیر دایمم

بیچاره شد دل بیچاره ام ولی

امروز من غریبتر از هر غریبه ام


پ.ن1: این روزها مصیبت ها چنان سنگین شدند که لال گشته ایم و در بهت این همه درد ، درمانده ایم

پ.ن2: به همه هموطنانم ، مصیبتهای اخیر را تسلیت میگم .امیدوارم که شادی دوباره به دلها برگردد