نکته ی روز (قسمت اول)

تصمیم دارم بعضی وقتا یه سری مطالبی بزارم که کمتر از یه دقیقه وقت بگیره اما نکته ای درش داشته باشه. نکته امروز: بهترین درجه اتاق برای خواب راحت

در سنین نوزاد و کودکی بهترین درجه برای خواب راحت بین 19 تا 22 درجه سانتیگراد هست

در سنین بزرگسالی بهترین درجه برای خواب راحت بین 15 تا 20 درجه سانتیگراد هست.