اگه تو نوشته هام دنبالم بگردی، ممکنه بتونی تا حدودی منو بشناسی. ولی بازم من اونی نیستم که تو فکر میکنی. پس بجای اینکه منو تخمین بزنی، اصل مطلبو دریاب، نقدم کن و تصحیحم کن...