چند نکته خودمانی در مورد برنامه نویسی JS و ReactJS

چند نکته خودمانی در مورد برنامه نویسی JS و ReactJS
توضیح در مورد Best Practice ها در ReactJS و نحوه کد نویسی تمیز.