تنهایی روح، خلوت کار است

تنهایی روح، خلوت کار است. عظمتی ست که به کلمه در نمی آید. در این تنهایی ست که عاشق، عالمی و آدمی سر انگشت می چرخاند.

متن کامل این پست از کتاب لامکان را اینجا بخوانید.
کتاب لامکان حلمی را اینجا بخوانید.
کتابهای حلمی را اینجا بخوانید.
اصل تصویر مورد نظر را از اینجا دریافت کنید.
فول آلبوم ووراکلس (Worakls) : اینجا