بیت ظهور مکانی برای شناخت بهتر امام زمان (عج) مدتی را در روز برای شناخت صاحب الزمان (عج) وقت بزاریم -www.beitezohoor.ir