یه دولوپر که سعی می‌کنه عمیق و کم هزینه باشه، از هرچیزی که بلدم می‌نویسم تا مطمئن‌شم درست یادش گرفتم.


حسابداری برای همه (دفتر معین)

حسابداری برای همه (دفتر معین)
دفتر معین: دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هریک از حساب‌های دفترک...

حساب‌فان (انگولار دوست نداشتنی)

حساب‌فان (انگولار دوست نداشتنی)
تو پست‌های قبل بک‌اند نوشتیم، پروژه فرانت‌اند ایجاد کردیم، برای وب و ا...