یادداشت روزانه 21 – 98/02/27 – جمعه – در مسیر انحرافی

یادداشت روزانه 21 – 98/02/27 – جمعه – در مسیر انحرافی

امروز هم به یادگیری برنامه نویسی نرسیدم . یه مقدار کارهای شخصی و داخل خونه زیاد بود و تا شب مشغول بودم . تصمیم گرفتم از فردا هر جوری که هست برنامه نویسی رو جدی بگیرم