چطور میشه سخت‌افزار لپتاپ رو ارتقاء داد؟

چطور میشه سخت‌افزار لپتاپ رو ارتقاء داد؟
راهنمایی برای ارتقاء سخت افزار لپتاپ با هزینه معقول یا انتخاب لپتاپی ب...