تازه های تایپ اسکریپت ۳

تازه های تایپ اسکریپت ۳
بعد از ۲ سال از انتشار تایپ اسکریپت ۲ و محبوب شدنش اخیرا مایکروسافت تا...