دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک، طرفدار تکنولوژی و وبمستر در سایت‌های همیار آی‌تی و بازیاتو.