دانش‌آموخته کامپیوتر و جامعه‌شناسی/پژوهش‌گر در حوزه جامعه‌شناسی علم، تکنولوژی و خلاقیت