ویرگول
ورودثبت نام
Godin Farsi
Godin Farsi
خواندن ۱ دقیقه·۸ ماه پیش

استعاره سه ملحفه

یک روتختی بزرگ آبی را تصور کنید.

اگر قرار باشد آن را صاف کنیم، حداقل هشت نفر باید گوشه و کنارش را گرفته و آن را به سمت خود بکشند.

اگر بخواهیم مانند چتر آن را بالا و پایین کنیم، نیاز به افرادی داریم که با یک‌دیگر هماهنگ باشند. در غیر این‌صورت تنها مقدار کمی جابه‌جا می‌شود.

و اگر بخواهیم تمیز کار کنیم، باید مواظب باشیم که حتی یک قطره رنگ هم روی سطح آن نریزد. چرا که تنها یک قطره لازم است تا همه نگاه‌ها را به خود جلب کند.


لینک مرجع: https://seths.blog/2023/11/three-sheet-metaphors/

روزنوشتهست گادیناستعارههمکاریهماهنگی
روزنوشته‌های ست گادین به فارسی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید