بلندمدت دربرابرِ کوتاه مدت

همیشه افرادی وجود دارند که از راه های میانبر استفاده کنند.

افرادی که هر کار می‌کنند تا مسیرها رو دور بزنند، شرایط را برای راحتی خودشان بحرانی نشان داده و از اعتماد سیستم سو استفاده کنند. در نهایت هم سعی می‌کنند تا دلایل قانع کننده‌ای ارائه دهند.

این‌ها همان کسانی هستند که تنها به منافع کوتاه مدت فکر می‌کنند و آینده را نمی‌بینند.

در مقابل، پیروزی از آنِ کسی است که، به آینده دورتری می‌اندیشد.