تضاد خودخواهی

اغلب به فکر خودمان هستیم چون احساس ناکارآمدی می‌کنیم.

«چطوری به بقیه کمک کنم (از نظر مالی)، من که خیلی پولدار نیستم»

این احساس ناامنی، که من ضعیف هستم و آینده‌ام مشخص نیست، سخواتمندی ما را زیر سوال می‌برد. مانند کسی که درحال غرق شدن است و به چیزی جز نجات فکر نمی‌کند.

بهترین راه برای رسیدن به احساس رضایت و اعتماد به نفس، انجام برعکس کارهایی است که غریزه ما به ما می‌گوید.

در یک ارتباط مالی، اعتماد و سخاوتمندی نه تنها بهترین استراتژی بازدهی است بلکه کار درست هم همین است.

ایده ها زمانی ارزش پیدا می‌کنند که به اشتراک گذاشته شوند؛ درهای باز به فرصت های نو برای همه منتهی می‌شود.