سرنخ‌هایی که نشان می‌دهند شاید به اندازه کافی تلاش نمی‌کنید

معمولا موفق می‌شوید

کم‌تر پیش می‌آید حسی شبیه به قلابی بودن داشته باشید

همین الان آن چیزی که نیاز است بدانید را می‌دانید

اطمینان دارید که قرار است جواب دهد


لینک مرجع: https://seths.blog/2022/08/clues-that-you-might-not-be-trying-hard-enough/