چطور با ارسال ایمیل کاربر رو به فروشگاهمون برگردونیم؟

چطور با ارسال ایمیل کاربر رو به فروشگاهمون برگردونیم؟
برگردوندن بازدیدکننده‌ای که از سایت رفته گاها کار آسونی نیست. با ارسال...