تاحالا به آخرعشق فکر کرده ای؟

  • انسان به مقتضای انسان بودنش دوست داره تا فیها خالدون هرچیزی را بره.
این خاصیت آدمیزاده.خاصیتی که هیچ ذی حیاتی نداره.حتی فرشته اللهی

اول در مورد موضوعات دیگه حرف بزنیم .ببینیم آخرش چیه؟

خنده......آخرش خیس کردن شلواره

هیجان......باید با کاردک از پائین آبشار نیاگارا جمعت کنن

آرامش......سر رفتن حوصله و زنگ زدن گوش هاس

پول......آخرش که نه.کافیه از یه جاهایی جلوتر بری فسادش زندگیت را تباه میکنه

خوردن......یه بشقاب که اضافه تر بخوری تا فردا خودت را لعنت می کنی

دانش......به یه جایی برسی که بتونی بگی :"همی که نادانم"

اما عشق و عاشقی تهش چیه؟

اگه پس از سالها به عشقت رسیدی بعدش چی میشه؟

جواب یکی از این چیزاس:

  1. سکس عمیق و اعتیاد
  2. بت کردن طرف برای خودت
  3. طلاق.به این خاطر که میفهمی تهش چیزی نیست.حبابه.
  4. دورانش میگذره از سرت میفته
  5. یه عشق جدید با یه نفر دیگه
  6. گیر افتادن توی مشکلات زندگی متاهلی
  7. همه موارد
خلاصه میخوام بگم این که آدمی طوری خلق شده که رغبت داره به ته هر چیزی برسه زیادم جالب نیست.مگه اینکه بگیم خدایی داریم که در بینهایته و تا بینهایت باید رفت.....