سخترین بخش نوشتن یک کتاب

چند وقتی است تصمیم گرفتم داستان سوم را بعد از تجربه انتشار یک داستان بصورت یک اثر چاپی با تمامی سختی های تحمیل شده در این نه سال برای انتشار داشتم بلاخره در سال 96 به نام مهرآبه منتشر شد . گفتنی است روایت نوشتن تا چاپ اش خود داستانی بلند است اما بار همه فشارها و صبر و .... برای نوشتن تا چاپ داستانی یک طرف و نبود منابع قابل اعتماد و ناقص طرف دیگر . بصورت مثال شما زمانی می خواهید در مورد یک رویداد تاریخی معاصر تحقیق کنید با سانسور های عجیبی روبه رو می شوید و از همه این ها بدتر مواردی است که در دانشنامه آزاد ویکیپدیاست بصورت هدفمند تحریف شده است و هیچ کسی نیست به فکر این دانشنامه یا حتی یک رسانه بی طرف خبری و آرشیو از اطلاعات باشد .