ویرگول
ورودثبت نام
huzur
huzur
خواندن ۲ دقیقه·۳ سال پیش

خدا نبخشد

من به سادگی برای کسی دعای بد نمی کنم. من حتی در مقابل کسی که مستحق دعای بد است کوتاه می آیم. واین جدا که خودم کوچک می شوم. در من یک وجدانی هست کسی که به من آسیب میرساند به هیچ وجه بهش صدمه نمیزنم. هیچ زمان نشد که بگم بهم صدمه زد بزار من هم تلافی کنم. من هر زمان به عدالت منصفانه خدا اعتقاد دارم. به جای اینکه به کسی بهم ضربه زد دعای بد کنم، اورا به خدا می‌سپارم. او بهتر از هر کس می داند. چونکه اگر برای کسی دعای بد کنم، اون شب نمی توانم بخوابم. احساس راحتی نمی کنم.

من هرزمان می گویم بجای اینکه دیگران غمگین شوند باز من بشم. اون دیگرانی که حتی آزار می‌دهند، می شکنند و خرد می کنند باز می گویم بجای آنها برا من اتفاق بیافته.

نفرین نمیکنم اما خدا کسانی را که احساسات پاک و تمیز را ناپاک می کنند نبخشد. بخاطر کسی که عاشقش بود و هرچه از دست و قلبش می‌آمد می‌کرد و اون کسی که این کارهارو نادیده می‌گرفت خدا نبخشد.ودیگرانی که با خودشان فکر میکنند و می گویند هر چه هم که باشد باز دیوانه وار مرا دوست دارد وبا خیال راحت با احساسات بازه می کنند خدا نبخشد. خدا نبخشد کسانی را که هیچ میشمارند کسانی را که بخاطر عشق درونشان هر چه دارند و ندارند مثل کف دست برایشان رو می‌کنند. خدا نبخشد کسانی را که دو گرون ارزش ندارند رو به کسایی که دربرابر عشقش مقابل بشریت ایستاده ترجیح می دهند. از همه افراد فرار کرده و اون کسی را که دوست دارد در بندر رو شناخته فقط برای پناه بردن و سپس اورا در دریای طوفانی رها می کنند رو خدا نبخشد. اون کسی را که دوست دارند خانه برایشان باشند در خیابان رها می‌شوند خدا نبخشد. خدا نبخشد اون افرادی را که رویایی این افراد را که رویای یک شاخه را دارند نابود می کنند. خدا نبخشد اون کسانی را که پشیمان می‌کنند کسی را که غمگین شد، ناراحت شد، نابود شد فقط بخاطر عشقش بخشید.

کسی که دوست دارد نرود، وکسی که دوست ندارد اصلا نیاید. کسی که دوست دارد عشقش را ابراز کند تا طرف مقابل احساس کند فقط به گفتن اکتفا نکند.

خدایا من انسان زیادی را بخاطر وجدانم بخشیدم.

اما تو نبخش.

بخاطر اینکه به آسیب رساندند اون قلبی را که به تو ایمان دارد.

من بخشیدم لطفا تو نبخش.


بخششداستانحیات
ترجمه داستان های ترکی استانبولی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید