یکی که دوست داره خلاق و آینده‌پژوه و کارآفرین باشه و به کار تیمی و علم و نجوم و سینگولاریتی علاقه داره.